موقتاً ثابت

با سلام خدمت شما خوبان

«دست نویس» تصمیم گرفته است همه دست نوشته های خود، که پیش از این در وبلاگ شخصیِ خود با نام « تحفه نویس » منتشر کرده بود، در این وبلاگ منتشر کند.

بالطبع در آینده نچندان دور مطالبی را که پیش از این متشر کرده است به تبعیت از دیگر نوشته ها، عنوان آنها تغییر خواهد کرد.

به این دلیل که نوشته ها منظم و مرتب منتشر شوند

دست نوشته های دست نویس اغلب به صورت نامه است

با تشکر


منبع این نوشته : منبع
نوشته ,منتشر